Posluchačům se představily sbory Aurum Chomutov, Foerster Jičín, Magistrae Raconenses a domácí Kvítek. První koncert byl v nově opraveném pavilonu na lounském výstavišti a druhý pak v kostele sv. Mikuláše. Tam se také uskutečnilo i společné vystoupení všech sborů.