V přízemí domu vznikla multifunkční místnost a právě v ní byla v sobotu slavnostně zahájena trvalá výstava obrazů lounského výtvarníka Vladislava Mirvalda s názvem Obora a Ohře. Po dovybavení zde místní obecní úřad plánuje konání různých společenských akcí. Vladislav Mirvald byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné generace 60. let. Zemřel 19. dubna 2003 v Lounech.