Milovníci díla a osobnosti Franze Kafky se v neděli 7. června již pošesté sešli v budově sýpky v Siřemi u Blšan na Žatecku. Program nesl tentokrát podtitul Franz Kafka na cestách aneb cesta do země zaslíbené. Pořadateli akce byli opět společnosti Džbánsko o.p.s., PEX, a.s (mateřská společnost AniFest s.r.o.) a Obec Blšany.

Celosvětově proslulý spisovatel, žijící v Praze a píšící německy, který získal věhlas až po své předčasné smrti, pobýval v letech 1917-18 v Siřemi na Žatecku na statku u své sestry Ottly. Právě tajemná budova zdejší sýpky, vévodící celému okolí, údajně posloužila autorovi jako inspirace při tvorbě jednoho z jeho nejslavnějších děl - Zámku. Letošní ročník siřemské kafkovské slavnosti nabídl program v podobě scénické koláže z deníků F.K. a úryvky z autorových próz, kde se představili Kabaret Slušná legenda, skupina Létající rabín a hosté - písničkářka a herečka Jana Šteflíčková a mim Tomáš Legierski. Režisérem programu byl Jiří Trnka.

Ozdobou svátečního nedělního odpoledne byla bezesporu účast Arnošta Lustiga, čestného předsedy Centra Franze Kafky, který zavzpomínal s ředitelkou Centra Markétou Mališovou na své osobní setkání s jedním z nejbližších přátel Franze Kafky Maxem Brodem.

Arnošt Lustig bavil

Arnošt Lustig si získal všechny přítomné nejen svým zasvěceným vyprávěním, ale také neutuchajícím smyslem pro humor. Centrum Franze Kafky se letos stalo čestným partnerem akce a do budoucna se uvažuje o trvalejší spolupráci na tomto každoročním projektu. Tečku za neobyčejným odpolednem učinil ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble koncertem gregoriánského chorálu ve zdejším kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie, o jehož záchranu organizátoři akce již několik let usilují.

Akce se opět těšila velkému diváckému zájmu - kapacita sýpky (cca 150 diváků) byla vyčerpaná, čemuž zajisté napomohlo i vypravení plně obsazeného autobusu z Prahy.

Magdalena Šebestová