V Galerii Emila Juliše bude v neděli 27. listopadu zahájena výstava s názvem African colours, která představí moderní africké výtvarníky, dosud v Čechách nevystavené. Vernisáž bude zahájena v 15.30 hodin.

Návštěvníci se seznámí s díly předních afrických umělců, pocházejících ze dvou sbírek.

Prvním zdrojem expozice je „dispoziční držba“ souboru uměleckých děl Ilony Bittnerové, prodchnuté entuziastickou propagací umělců exotické Tanzánie ve světě. Z jejího depozitáře budou prezentováni čtyři významní představitelé moderního umění, žijící v Dar es Salaamu. Vystavovali nejen v místních, ale také v evropských a amerických galeriích. Malíři Haji Chilonga, Florian Ludovick a Ally Kitogo jsou přátelé a jejich styl nezapře společné umělecké počátky. Salum Kambi je výtvarník používající velmi zajímavou, netradiční techniku. Veškeré obrazy, které v Galerii Emila Juliše Ilona Bittnerová vystaví, pocházejí ze sbírky Daniela Augusty, který v současné době žije v již zmíněném Dar es Salaamu v Tanzánii. Paní Bittnerová je jeho spolupracovnicí, stará se o obrazy importované do Evropy.

Druhým zdrojem je sbírka Marie Imbrové, která vstoupila do světa sběratelů moderního afrického umění ve zralém věka a touha porozumět a porovnávat tendence vývoje moderního afrického umění ji vedla nejen k pravidelným nákupům v atelierech jejích oblíbených umělců, ale také k dočasnému členství a spolupráci s galeriemi zemí, v nichž pobývala. Část její sbírky tvoří artefakty zakoupené v národních galeriích těchto států či získané na mezinárodních multikulturních přehlídkách v subsaharské Africe. Právě tento díl její kolekce bude na výstavě konfrontován se stylově čistou a jednotnou školou malířů z Tanzánie. Každý solitér, beze vších pochybností mimořádný představitel umělecké generace jak v národním, tak mezinárodním měřítku, představí v Černčicích zcela individuální tvorbu. Poprvé tak mají návštěvníci galerie příležitost seznámit se s ukázkami tvorby Freda Tauro, Thakora Patela či Percy Manyongy ze Zimbabwe; ze Senegalu zde bude zastoupen Dauda Diakhate, Keňu pak reprezentuje mimo jiné mimořádně cenná grafika Gabriela Omonda Odonda.

Téměř tradičně bude expozice dokreslena sochami z Tengenenge, včetně dvou unikátních děl Bernarda Matemery, a doplněna řadou zajímavých masek a figurek afrických předků.

Obě dámy navíc spojuje charitativní stránka jejich činnosti. Ilona Bittnerová se snaží o prodej obrazů významných umělců Tanzanie v zahraničí, aby podpořila a motivovala jejich práci. Marie Imbrová sice veškerý zisk z prodeje uměleckých děl rovněž zpětně ukládá do nových nákupů, nicméně stále vede a řídí občanské sdružení Klub přátel Tengenenge, pro které pracuje jako dobrovolník a získané prostředky z aktivit Klubu jsou zcela na podporu dětí v Tengenenge.

Aktivity galerie Emila Juliše po výstavě Born in Zimbabwe v roce 2010 neunikly nejvýznamnějšímu africkému uměleckému internetovému portálu African Colours, který převzal nad touto stejnojmenou výstavou mezinárodní mediální záštitu.Úvodní slovo k výstavě pronese Josef Kandert, významný sociální antropolog se specializací na prostor Afriky a v užším vymezení Afriky subsaharské, vysokoškolský učitel a vedoucí Katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Bližší a podrobnější informace naleznete na webových stránkách galerie www.vejr.cz/gej, návštěvu galerie si můžete domluvit na tel.: 602 456 314.

J. E. Germaister