Dokumentární fotografie z válečného Balkánu budou k vidění v Galerii u Plazíka v Peruci.

V sobotu 10. července tam proběhne slavnostní vernisáž výstavy fotografií Jana Zerzána.

„Nafocené snímky pocházejí z roku 1992, z jedné z prvních cest s humanitární pomoci, které organizovala nadace Lidových Novin, předchůdce společnosti Člověk v tísni. Výstava bude zahájena za přítomnosti autora v sobotu ve 14:30 hodin,“ zve Miroslav „Plazík“ Blažek, galerista a perucký fotograf.

Válkou poničená Jugoslávie vzbuzovala hrůzu a smutek. „V průběhů cesty jsme několikrát projížděli místy, kde prošla fronta. Při pohledu na to, co za sebou zanechala, si člověk začal uvědomovat tu hrůzu, čeho je ještě člověk schopen v 20. století, v Evropě a tak blízko od našich hranic. O co horší byly pocity při průjezdu srbskou vesnicí, v hlubokém chorvatském vnitrozemí, kde nikdy fronta neprošla. Tato vesnice byla vyrabovaná, vypálená, rozstřílená a to i včetně prasečích chlívků,“ popisuje autor fotografií.

Výstava bude otevřena v sobotu, neděli a o svátcích od 10 do 17 hodin.

Celý doprovodný text najdete na www.eperuc.cz