Galerie Benedikta Rejta v Lounech zve na další doprovodné pořady k výstavě Kosmos Kamila Linharta.

Pod názvem Respiria se skrývá cyklus koncertů s tématikou spřízněnou s hlavním tématem výstavy – Kosmem.

Hudba a matematika jsou navzájem v úzkém vztahu. Vztah mezi hudebními intervaly a čísly objevili již pythagorejci, a na tomto základě postavili teorii o hudbě (harmonii) sfér jako pokus vysvětlit tak celý svět, vesmír. Cyklus koncertů v galerii provádí tímto vztahem v dějinách hudby od antiky až po moderní skladbu. Pro současnou výstavu jej připravila Sylvia Georgieva, přední česká cembalistka.

Nejbližší koncert se uskuteční v sobotu 15. května v 17 hodin, nese název Tvary a symbolika. Matematické struktury v hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Na hudebním programu je Bachův Dobře temperovaný klavír, cyklus čtyřiadvaceti preludií a fug komponovaných postupně ve všech tóninách tak zvaného temperovaného ladění pro „clavier“.

V této souvislosti se nabízí otázka: klavír, nebo cembalo? Kterému klávesovému nástroji Bach své dílo určil? To však nevyplývá ani ze skladatelova vlastnoručního přípisu. Jeho titulní stránka ale obsahuje jiné důležité informace, třeba skladatelovo přání, že dílo má „sloužit k užitku a potřebě mladých hudebníků dychtivých poučení, a stejně tak těm, kdož jsou už v tomto studiu zběhlí“. To se naplnilo měrou vrchovatou, a dílo je interpretováno do dnešních dob.

Když byla na počátku 18. století vynalezena kladívková mechanika, po jejím zdokonalení a rozšíření se během celého 19. století zdálo, že z cembala se postupně stane již jen muzejní exponát. Ve 20. století však došlo k jeho neočekávané renesanci, když umělci i obecenstvo rozpoznali, že skladby psané pro cembalo znějí autenticky a barevněji na originálním nástroji. U Dobře temperovaného klavíru však dodnes, přes výrazné oživení zájmu o historicky poučenou interpretaci, dávají stále mnozí interpreti přednost jeho provádění na novodobém nástroji, který za Bacha samozřejmě ještě neexistoval. Proto je blížící se lounský koncert v Galerii Benedikta Rejta jedinečnou příležitostí slyšet tuto skladbu právě na dobově odpovídajícím nástroji, předchůdci klavíru, cembalu.

Lucie Šiklová