V Galerii Benedikta Rejta v Lounech proběhne v sobotu 26. ledna ve 14 hodin rozhovor s hostem Janem Ságlem, manželem Zorky Ságlové a předním českým uměleckým fotografem. Po rozhovoru si vzpomeneme na akci Házení míčů do průhonického rybníka Bořín, vzhledem k místu, kde se nachází galerie, je příhodnou vodní plochou k rekonstrukci akce slepé rameno Ohře.

Akce Házení míčů do rybníka Bořín v zámeckém parku v Průhonicích u Prahy byla naplánovaná již v srpnu 1968, uskutečnila se v dubnu 1969 za účasti autorky Zorky Ságlové, jejího manžela Jana Ságla, jejího bratra Ivana Jirouse, Jirousovy manželky Věry Jirousové, členů hudebních skupin The Primitives Group a The Plastic People of the Universe a jejich přátel.

Plovoucí plastika

Na jaře po roztátí ledů vyšli k rybníku Bořín v Průhonicích, do rybníka hodili 37 míčů tří barev (modrá, zelená a oranžová), na hladině ponechali plovovoucí plastiku, která byla unášena větrem a vlnami. Zorka Ságlová (1942-2003), známá svými land-artovými akcemi, měla úzký a osobitý vztah k přírodě, oblíbila si především králíka, kterého obsazovala do různých rolí jako hrdinu svých obrazů, tapisérií a fotografií.

Jan Ságl vedl se Zorkou intenzivní umělecký dialog, vzpomínky na Zorku se bude snažit předat v rozhovoru vedeném v galerii, sdělí i něco o sobě: například, že vyrůstali se Zorkou v jednom městě na Českomoravské vrchovině-Humpolci. Všichni zájemci o moderní umění undergroundu, vznikající v době totality i současného českého umění přesahujícího hranice České republiky, jsou zváni.

(zbo)