V Městském divadle v Žatci proběhne v sobotu 19. prosince od 11.00 hodin křest knihy s názvem Dějiny žateckého gymnázia, s podtitulem Schola Zatecensis.

Knihu vydává Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, jako šestý svazek edice Studie Regionálního muzea v Žatci, v nakladatelství Albis international v Ústí nad Labem.

Kniha přehledně představí dějiny středověké latinské školy v Žatci a navazujícího gymnázia, takže časový rozsah publikace je od 13. století do roku 1990.

Autoři knihy jsou Jiří Cihla (bývalý ředitel školy), Mgr. Stanislava Hafnerová (učitelka dějepisu na žateckém gymnáziu a současná zástupkyně ředitele), PhDr. Jiří Matyáš (historik Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci), PhDr. Bohumír Roedl (ředitel Státního okresního archivu v Lounech) a prof. Petr Urlich (profesor teorie a dějin architektury na ČVUT v Praze). Fotografickou dokumentaci současné podoby gymnázia v barevné příloze vytvořil žatecký fotograf Martin Štross.

Publikace je napsána na základě studia archivních pramenů a literatury, která se zabývá obecně dějinami českého školství. Kniha je vybavena širokým spektrem fotografií, které se vztahují k dějinám školy a pochází z archivu autorů, fotosbírky žateckého muzea, popřípadě jiných institucí, celá řada fotografií byla zapůjčena bývalými a současnými učiteli a bývalými studenty školy, historii školy se tak podařilo zdokumentovat i vizuálně.

Prodejní cena publikace bude 250 korun. Knihu bude možné zakoupit poprvé 19. prosince buď před křtem a v jeho průběhu v Městském divadle, v tento den i na gymnáziu, které v této souvislosti připravilo Den otevřených dveří, a také v regionálním muzeu, kde bude probíhat od 15.00 hodin vernisáž výstavy Cesta do hlubin študákovy duše, o díle pedagoga a spisovatele Jaroslava Žáka.

Jitka Krouzová