Akce se koná ve čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin, přednášet bude historik Michal Pehr. Zaměří se na výklad událostí provázejících vznik a konstituování meziválečného Československa v letech 1918 až 1920. Pokusí se zodpovědět otázky, jaká byla představa a realita svobodného státu a jakou pozici mělo meziválečné Československo v tehdejší Evropě.