Klub žen Stradonice zve na přednášku Jaromíra Tlustého s názvem Stradoničtí muži na frontách Velké války. Uskuteční se v sobotu 3. února od 16 hodin v sále hospody Pod Rozhlednou ve Stradonicích u Peruce na Lounsku.

„Přednáška v první části shrne data o Velké válce, vzpomene utrpení a zmar, který přinesla. Představí prameny, především elektronické, v nichž je možné hledat osudy předků, jež osud zavál na bojiště Velké války. Druhá část přednášky představí padlé, nezvěstné, zajaté a raněné muže ze Stradonic a nastíní, odkud pocházeli a jaký byl jejich osud mezi roky 1914 až 1918,“ zve Jaromír Tlustý.