Při příležitosti tradiční Novohradské pouti si návštěvníci mohli prohlédnout vojenské ležení z období třicetileté války a výcvik mušketýřů.

Nádvoří hradu se proměnilo v dobové tržiště, vystoupila dobová kapela Arcus, šermdivadlo Zubři a Magister Kelly. Sokolníci vysvětlili zvědavcům, jak se cvičí opeření dravci. V prostorech hradu proběhla výstava fotografií Petra Novosada.