Žatecká knihovna již tradičně uspořádala Noc s Andersenem. Tentokrát děti navštívily muzeum, prohlédly si pivní maják u Chrámu chmele a piva a když se pak vrátily do knihovny, bylo pro ně připraveno velké množství soutěží a zajímavostí. Letošní noc byla věnována Václavu Čtvrtkovi. Jako pokaždé se děti také těšily na přenocování v knihovně. Noc s Andersenem probíhala v knihovnách po celé republice, navíc žatecká knihovna podobné programy připravuje několikrát do roka.

Také dětské oddělení Městské knihovny Louny se připojilo k 1 065 spacím místům v rámci Noci s Andersenem. Knihovnice připravily pro vybrané pravidelné dětské čtenáře zajímavý program. V úvodu se děti účastnily tvořivé dílny. Následoval pohádkový piknik za účasti H. Ch. Andersena, kterého děti pozvaly na noční procházku městem. Večer pak pokračoval hrami spojenými s knížkami. Velkým překvapením bylo divadelní představení Mrakomor a Večernice. Po čtení na dobrou noc z knihy Andersenových pohádek se děti v 0:30 hod. uložily ke spánku. Ráno po snídani každý obdržel pamětní list a drobný dárek. Všichni odcházeli plni nezapomenutelných zážitků.