Do posledního místečka byl v pondělí 21. listopadu zaplněn chrám sv. Mikuláše v Lounech. Jana Sečanská tam se svými flétnovými soubory ze Základní umělecké školy Louny pořádala ve spolupráci s Církví římskokatolickou Slavnostní koncert k poctě sv. Cecílie, patronky hudby.

Spolu s flétnovými soubory na koncertě účinkoval také pěvecký sbor Skřivánci ZŠ Školní a ZUŠ pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové.

Diváci měli možnost slyšet dvě premiéry hudebního skladatele Pavla Jurkoviče, který se na koncert z Prahy přijel podívat. Pavel Jurkovič spolupracuje s učitelkou J. Sečanskou již celou řadu let a napsal pro její flétnové soubory již mnoho skladeb. Pavel Jurkovič na koncertě jednu ze svých nových skladeb také dirigoval.

S tímto skvělým hudebním skladatelem se v Lounech ještě setkáme, protože vedle dalších skladeb pro flétnové soubory také přislíbil svou účast v porotě festivalu pěveckých sborů Hrajeme s Orffem, který ZUŠ připravuje na měsíc duben 2012. Jeho slova chvály zahřály u srdce všechny, kdo se na koncertě podíleli.

Jindřiška Riedlová