Krásný svět krásivek. Tak se jmenuje neobvyklá expozice fotografií, která je k vidění v Oblastním muzeu v Lounech. Krásivky jsou mikroskopické skvosty našich vod a mokřadů. Vernisáže, která se konala včera v podvečer, se účastnila také absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Anna Bucharová, která vedla zajímavou přednášku.

Krása prostřednictvím mikroskopu

Se svými symetrickými a složitě strukturovanými tvary mnoha rodů a druhů patří krásivky k velmi krásným rostlinám. Návštěvníci obdivovali mikrosnímky řas, které se vyskytují ve Slavkovském lese a dalších místech. Fotografie, pořízené digitálním fotoaparátem ze světelného mikroskopu, nabídly úžasný pohled na detailní strukturu těchto rostlin, zvětšenou 100 až tisíckrát.

Některé obrázky byly pořízeny z elektronového scanovacího mikroskopu. Výstava je zapůjčená z Městského muzea Mariánské Lázně, které ji připravilo ve spolupráci s katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a potrvá do 20. května.