čtvrtek 6. října

Městská knihovna Louny:
14.00 Klub stolních her, koná se v dětském oddělení, do 16 hodin.

Křížova vila Žatec:
17.30 Podzimní koncert
Na programu budou skladby Johanna Sebastiana Bacha, zazní hudební formy jako preludium, fuga, suita… (BWV 999, 1000, 998 a 995). Své umění zde předvede Milan Černý, absolvent Státní konzervatoře v Teplicích a FF MU v Brně.

Vrchlického divadlo Louny:
19.00 Pavel Kratochvíl a Martin Švajda
Hudebníci představí svoje zcela nové CD, kmotrem bude prof. Jiří Hlaváč, profesor AMU Praha a význačná hudební osobnost.

pátek 7. října

Vrchlického divadlo Louny:
20.00 Večer sborového zpěvu
Ženský pěvecký sbor Lubenec, Ženský pěvecký sbor Rakovník, Smíšený sbor Žatec, Pěvecký sbor Harmonie, Ročovský pěvecký sbor a lounský Kvítek, který slaví 35. výročí.