Pátek 5. ledna

Liběšice u Žatce:
Mše svatá 
V 8 a v 17 hodin. Pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech farnosti.

DDM Podbořany:
Soustředění kroužků Diany Ivanovové
Odpoledne do soboty.

Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany:
1. pátek v měsíci
Vystavení nejsvětější svátosti oltářní, mše svatá (18 h). Od 17.30 hodin.

Kino Podbořany:
Spider Man: Homecoming
Akční sci-fi. Od 19.30 hodin.

Ilustrační fotoMěstská knihovna Louny:
Burza knih
Pravidelně každou první středu až pátek v měsíci. Od 9 do 17 hodin.

Klubovna Luna Louny:
Montessori klubík
Od 10 do 12 hodin.

Čtenářský klub
Od 16 do 17 hodin.

Národní dům Podbořany:
Maturitní ples Gymnázia Podbořany - Oktáva 2017/2018
Hraje kapela Elements. Od 19 hodin.

Pivárium Zlatý Chmel Žatec:
Hraje J. Jirásek
Od 21 hodin.

Sobota 6. ledna

Liběšice u Žatce:
Sobota po oktávu Narození Páně (1. sobota v měsíci)
Mše svatá v 8 hodin (v 7.30 mariánské večeřadlo).

Kostel Postoloprty:
Slavnost Zjevení Páně, mše svatá s požehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky v 8.30 hodin.

Tříkrálový koncert s možností přispět na Tříkrálovou sbírku České Charity. Hrají: Karel Hiner – varhany a další hosté. V 17 hodin.

DDM Podbořany:
Den her a soutěží
Od 10 do 16 hodin.

Ilustrační foto.Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany:
Slavnost zjevení Páně
Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů. Od 11 hodin.

Husitský kostel Louny:
Tříkrálový koncert Ročovského pěveckého sboru
Tichá noc - Franz Xaver Gruber, Missa Pastoralis in D - Kyrie - Václav Jan Kopřiva z Cítolib, Jdu klanět se ti k jeslím – J. S. Bach, Poslouchejte křesťané - česká lidová koleda, Pokoj vám a Bohu čest -moravská lidová koleda, Panáček spí (Puer natus in Bethlem) - 14. stol. (úprava J. S. Bach), Koleda (směs lidových koled) - Karel Stecker. Od 15 hodin.

Kostel sv. Bartoloměje Smolnice:
Novoroční koncert
Zve Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici. Výtěžek půjde na pomoc kostelu. Od 15 hodin.

Restaurace Černý kůň, Klub Za zdí Louny:
B.B. Band
Blues ze severních Čech. Od 20 hodin.

Neděle 7. ledna

Farní obvod Liběšice u Žatce:
Slavnost Zjevení Páně – Tři Králové
Mše svatá v 10 hodin v Liběšicích – s příchodem tří králů, v 15 hodin v Domoušicích, v 17 hodin v Hřivicích.

Kostel Postoloprty:
Končí doba vánoční
Svátek Křtu Páně, mše svatá. Od 8.30 hodin.

Farnost Podbořany:
Svátek křtu Páně
Končí doba vánoční. Mše svatá v Podbořanech od 9 hodin, Krásný Dvůr – 11 hodin, Kryry – 14 hodin.

Husitský kostel Louny:
Bohoslužba sv. křtu Páně
Od 9 hodin.

Městský zimní stadion v LounechZimní stadion Louny:
Veřejné bruslení
Od 13.30 do 15 hodin.

Loutkové divadlo Louny:
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Loutková pohádka. Od 14.30 hodin.

Městská knihovna Louny:
Vernisáž výstavy Harmonie
Znáte pěvecký sbor Harmonie Louny? Přijďte se podívat do knihovny na výstavku, která dokumentuje 10 let jeho činnosti. Při vernisáži výstavy vám sbor i zazpívá. Od 16 hodin.