úterý 1. dubna:

Měk Louny:
13.00 Čítárna s dědečkem Toníčkem, každé úterý v dětském oddělení.
14.00 Motýli, vernisáž výstavy v sálku knihovny.

Vrchlického divadlo Louny:
19.00 KPH – Kocianovo kvarteto.
Program: Beethoven, Kalabis, Schubert Soubor patřící k nejlepším českým komorním ansámblům se velmi intenzivně soustřeďuje i na hudbu 20. století.

středa 2. dubna:

Městské divadlo Žatec:
10.00 a 14.00 Otloukej se píšťaličko.
Pořad pro nejmenší diváky s jarními písničkami, velikonočními koledami, říkadly o jaru, s jarními lidovými zvyky a povídáním o svátcích jara.

čtvrtek 3. dubna:

Gymnázium Žatec:
18.00 Koncert posluchačů Konzervatoře Plzeň.
V podání Petry Sekretové, Lucie Chmelařové a Luďka Šabaky diváci uslyší skladby W. A. Mozarta, D. Camrosi a F. Matina. Koncert se uskuteční v aule školy.

ZUŠ Louny:
16.30 Třídní koncert.
Akordeonisté a hráči na klávesové nástroje ze třídy Zdeňka Patrovského a klavíristé ze třídy Evy Kleinové předvedou své umění na třídním koncertě. Uvidíte také vystoupení žáků hudební nauky také od Evy Kleinové