středa 14. března

Vrchlického divadlo Louny: 
14:30 Lounská Mateřinka
Oblastní kolo festivalu mateřských škol, vystoupí děti ze třinácti mateřských školek.

ZUŠ Louny: 
16:30 Třídní koncert
Svůj um předvedou žáci hudebního oboru.

Městská knihovna Louny: 
17:00 Konverzace v ruštině
 Četba z našich oblíbených knih v cizím jazyce, koná se v kavárně Jeroným

čtvrtek 15. března

Vrchlického divadlo Louny: 
14:30 Lounská Mateřinka

ZUŠ Louny:
 16:30 Třídní koncert
Vystoupí žáci ze třídy hry na dechové nástroje

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec: 
17:00 Dejte vejce malované
Výstava kraslic ze sbírky Regionálního muzea v Žatci. Expozice bude doplněna o velikonoční aranžmá studentů OA a SOŠZaE v Žatci.