sobota 10. října

Baseballové hřiště Louny:
11.30 30 let baseballu v Lounech. Dětský den se soutěžemi – rychlost nadhozu, hod na cíl, hod do dálky, odpal ze stativu a další; od 13 hod. Slowpitchový turnaj.

Chrám sv. Mikuláše Louny:
17.00 VII. autorský premiérový koncert ZUŠ, k 60. výročí školy, vystoupí Klára Sečanská, Luděk Trsek, Vlasta Bártíková a její KVAKteto.

Digitální kino Žatec:
18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku – Tosca.

Restaurace Stromovka Louny:
19.00 Úplně normální koncert no. 2. Hrají: The Dioptrie z Kryr, Joe Purple z Loun, Trilobeat ze Slaného a Furt rovně rovněž z Loun.

neděle 11. října

Chrám sv. Mikuláše Louny:
9.00 Biřmování, udělení svátosti biřmování za účasti biskupa Mons. Jana Baxanta, slavnost provází zpěvem Chrámový sbor, srdečně zve děkanství Římskokatolické farnosti v Lounech.

Městská knihovna Louny:
14.00 Povídání o četnických humoreskách, beseda s policejním radou Michalem Dlouhým, duchovním otcem seriálu Četnické humoresky.

Kulturní dům Podbořany:
15.30 Neuvěřitelná dobrodružství Jana Eskyma Welzla.