úterý 22. prosince

Městská knihovna Louny:
9.00 Vánoce Třetího věku a křest almanachu Lounští Lounským 2009. Akce pro studenty Třetího věku. Součásti slavnosti bude křest letošního almanachu, který je souborem prací studentů – absolventů tříletého cyklu.

Městská knihovna Louny, pobočka Luna:
13.30 Mozaika, každé úterý a čtvrtek.

středa 23. prosince

Náměstí Svobody Žatec:
10.00 – 11.00 Betlémské světlo. Skauti budou rozdávat Betlémské světlo; také od 14 do 15 a od 18 do 19 hodin. Pokud nemůžete přijít, domluvte se na tel. 604 515 400, skauti vám Betlémské světlo přinesou až domů.

Mírové náměstí Louny:
15.30 – 16.30 Betlémské světlo. Lounští skauti budou rozdávat Betlémské světlo.

čtvrtek 24. prosince

Kostel sv. Bartoloměje Smolnice:
15.00 Vánoční zpívání. Pod vedením Františka Bureše sólo budou zpívat Kateřina Štolová a Dana Kolčavová. Dobrovolné vstupné bude použito na opravy kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.

Kostel sv. Petra Louny:
21.45 Vánoční koncert pěveckého sboru Harmonie, pod vedením Jiřího Kurky. Zazní známé i méně známé vánoční písně a koledy.