Pátek 13. ledna

Gymnázium Podbořany:
Lednové tvoření 
v budově B. Na společné tvoření ze dřeva a kamínků i oblázků zve Romana Havrdová a Petra Bezděková. Od 17.30 hodin.

Městské divadlo Žatec:
Novoroční koncert Žateckého příležitostního sboru 
tradice pod taktovkou Alžběty Urbancové, tentokráte s milým překvapením. Od 18 hodin.

Sokolovna Kryry:
Hasičský ples 
vystoupení skupiny RDN Dance, k tanci a poslechu zahraje výborná teplická kapela Mane. Dámská volenka, tombola, zve SDH Kryry. Od 20 hodin.

Music club Bílá Růže Podbořany:
Páteční taneční mejdan s DJ a75
Od 21 hodin.

Sobota 14. ledna

Centrum Gnoze Louny:
Měření zdravotního stavu 
měření živé a neživé zátěže v těle, Jiřina Kloučková. Od 9 do 14 hodin.

Galerie Sladovna Žatec:
Interaktivní výstava iQLandia Liberec
Těšit se můžete například na: průnik obličejů, tangram, rentgen, zvukovod a jiné zajímavosti. Chytrá zábava nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Výstava potrvá od  14. 1. do 28. 2. Otevřeno úterý až neděle od 10 do 17 hodin. Od 10 hodin. (více čtěte zde)

Městská knihovna Louny:
Pohádky v anglickém jazyce 
povídání, čtení a hraní s anglickými slovíčky nejen pro předškoláky s Milicou Krisan. Lehárna dětského oddělení. Od 10 hodin.

DDM Podbořany:
Den her a soutěží. Netradiční techniky 
jednoduchá krmítka (od 11 hodin). Od 10 do 16 hodin.

Restaurace Slunce Podbořany:
Výroční členská schůze KČT Podbořany
Od 14.30 hodin.

Galerie města LounGalerie města Loun:
Komentovaná prohlídka za účasti kurátora vystavující umělci. Hommage a Zbyněk Sedláček –
svá díla vystavují umělci, jejichž výstavy kurátoroval Zbyněk Sedláček – Lucie Preissová, Dagmar Šubrtová, Michaela Thelenová, Markéta Váradiová, Petr Veselý, Martin Zet. Stmelujícím motivem je prostor kaple v Kovárech. Od 16 hodin.

Kostel sv. Václava Velká Černoc:
Tříkrálový koncert
Od 18 hodin.

Kulturní dům Zastávka Louny:
Maturitní ples OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny
Od 20 hodin.

Sokolovna Panenský Týnec:
Myslivecký ples
hraje Kastelán, bohatá tombola, zábava až do rána. Zve Myslivecký spolek Panenský Týnec. Od 20 hodin.

Kulturní dům Očihov:
6. Společenský ples obce Očihov a Kempchen s.r.o.
Hraje Elements, předtančení, dámská volenka, překvapení večera. Od 20 hodin.

Neděle 15. ledna

Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany:
Nedělní bohoslužba
Od 9 hodin.

Farní obvod Liběšice u Žatce:
2. neděle v mezidobí 
mše svatá v 10 hodin v Liběšicích, v 15 hodin v Domoušicích, v 17 hodin v Hřivicích, zakončení Tříkrálové sbírky.

Kostel Brody:
Bohoslužba 
druhá neděle v měsíci. Od 11 hodin.

Stálé loutkové divadlo v LounechLoutkové divadlo Louny:
Tři zuby děda Vševěda 
loutková pohádka. Děti do 2 let zdarma. Od 14.30 hodin.

Lidový dům Žatec:
Karneval
plný soutěží, tance, smíchu a karnevalových masek. Bavit vás bude hudební skupina JB Lekce a klauni. Zve Sedmikráska Žatec. Od 15.30 hodin.

Tělocvična úřadu Městyse Nepomyšl:
Kondiční cvičení na gymnastickém míči
zve ČČK Nepomyšl. Každou neděli od 17 hodin a středu od 17.30 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:
Jean-Claude Islert: Teď ne!
Představení zrušeno!