V kavárně Vrchlického divadla v Lounech se ve středu 12. prosince koná komentovaná prohlídka výstavy Harmonie kontrastu. Zájemce provede svou výstavou obrazů Miroslav Mužík, začátek je v 18 hodin. Výstava v divadelní kavárně potrvá do konce letošního roku.

Miroslav Mužík se narodil v roce 1957 v Lounech. Gymnázium dokončil pod výtvarným vedením malíře Vladislava Mirvalda v roce 1977. Patřil do malířské skupiny, kterou vedli Zdenek Sýkora a malíř Václav Jíra (tzv. Lounská malířská škola). V roce 1982 absolvoval na UJEP v Ústí nad Labem výtvarný obor pedagogické fakulty. Poté byl středoškolským profesorem na Pedagogické škole a Gymnáziu v Mostě. Je malířem především fauvistických krajin, pozdější jeho tvorba je postavena na expresivní komplementaritě plošných barev.