Letos se město soustředilo na činnost zájmových a společenských aktivit lounských občanů a dění ve městě jako takovém, proto bylo jako téma večera zvoleno Louny sobě. „Chceme poděkovat lidem, kteří udělali a dělají něco pro město. Chodím navštěvovat výroční schůze spolků a tato setkání mám rád. Vidím, jak jim svítí oči a jak jsou nadšení pro to, co dělají,“ uvedl starosta města Jan Kerner.

Pamětní list dostali zástupci TJ Sokol Louny, Veslařského klubu Ohře Louny, Klubu českých turistů TJ Lokomotiva Louny, Sdružené Baráčnické obce Lounsko - Březenské, Junáka, svazu skautů a skautek, Spolku loutkářů a Spolku rodáků a přátel města Loun.

120. výročí dokončení radnice

Součástí večera byla také vzpomínka na 120. výročí dokončení stavby radnice na Mírovém náměstí. Na místě nové radnice stál renesanční dům, který se jmenoval U Tří lip. V roce 1883 byl zbourán a v roce 1886 byla zahájena stavba nové radnice, která byla dokončena na podzim roku 1887. V letech 1996 až 1998 prošla budova radnice rekonstrukcí. „120. výročí přímo vybízí k nějakému počinu. Stavitelé nám zanechali dva vzkazy. Vpravo u vchodu do radnice je pamětní deska připomínající otevření radnice. Druhý vzkaz je zanechám v atriu radnice, kde jsou vyjmenované čtyři osobnosti, a to architekt Saturnin Heller, stavitel Rudolf Koukola a František Záheský z Loun, a tehdejší starosta města Petr Hilbert. Dovedu si představit zanechat vzkaz třetí, pamětní desku připomínající výročí, kdy prošla radnice rekonstrukcí,“ uvedl místostarosta města Louny Jan Čermák.

Další ocenění proto dostal bývalý starosta Emil Volkmann. Další ocenění si také odnesl režisér Josef Císařovský – za dokumentární film o Lounech s názvem Příběh jedné asanace, který přítomní na závěr večera zhlédli.