Ve Stálém loutkovém divadle v Lounech se o víkendu konal 22. ročník Krajové přehlídky amatérských loutkářů.

Celkem se dětem a jejich dospělému doprovodu představilo pět spolků amatérských loutkářů.

Přehlídku zahájil v sobotu 29. března ráno společně s principálem lounských loutkářů Milanem Raškou starosta Jan Kerner, kterého doprovodily jeho děti.

Jako první předstoupili před dětské publikum a porotu lounští loutkáři s pohádkou Začarovaný les v úpravě V. Vernera. V Lounech se představily spolky - L. S. Klubíčko Cvikov, L. D. Spojáček Liberec, L.S. Boďi Jaroměř a LD A. Štěrby Skaláček Tisá.