Nová výstava doplňuje existující a úspěšné expozice věnované osudu Volyňských Čechů a také geologii, archeologii a botanice Podbořanska. Zaměřuje se na nejvýznamnější místní surovinu – kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let! „Bílé zlato“, jak se kaolinu v dřívějších dobách říkávalo, se v okolí Podbořan vyskytuje ve významných a kvalitních ložiskových akumulacích. Těžen byl na mnoha místech, především v okolí Buškovic a Nepomyšle, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem.

Autoři expozice Kaolin na Podbořansku představují období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů. Zájemci uvidí například model kopáče kaolinu v hlubinném dole v životní velikosti nebo model přírodní sušárny kaolinových placek z dolu a úpravny v Nepomyšli.

Součástí expozice jsou rovněž ukázky výrobků ze zmiňované hlubanské porcelánky a podbořanské továrny na kachlová kamna a obkladačky. Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem. Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech. V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje.

Martin Cyprian