Finálový večer soutěže proběhne v závěru srpna. „Vybrali jsme finalistky, krásné dívky, které budou soutěžit na podiu divadla. Nyní si jednotlivé pivovary určí, která dívka bude hájit jejich značku v soutěži,“ řekl Jiří Kopřiva, režisér soutěže.

Výběru dívek bude předcházet degustace – porota podle vzorků piva určí pořadí soutěžících pivovarů. Zástupci pivovarů pak budou mít ve stejném pořadí právo vybrat si soutěžící dívku z těch, které ještě nejsou „obsazeny“. Degustace a výběr dívek proběhne 5. června v žateckém divadle. Finálový večer v závěru srpna v předvečer dočesné tamtéž.