První žatecká Muzejní noc se koná v tamním muzeu K. A. Polánka v pátek 1. června. Pro příchozí je připraven bohatý program. V Křížově vile je od 20 hodin do půl desáté připravena soutěž v hádání jmen historických osobností. Program bude pokračovat prohlídkou výstav a expozic v obou budovách muzea. Návštěvníci mohou přijít navštívit slavnostní noční vernisáž výstavy s názvem Co květiny šeptají. Expozice je umístěna v hlavní budově muzea. Začátek je ve 22 hodin.

Vampýři nebo popravenci

Od půl jedenácté je připravena přednáška Pavlíny Maškové s názvem Vampýři nebo popravenci. Pracovnice Ústavu pro pravěk filozofické fakulty Karlovy univerzity přiblíží archeologické doklady vampyrismu a objasní, jak se dříve lidé proti nebezpečným nemrtvým bránili. Mezi ně patřili zejména revenanti, vampýři, mory a vlkodlaci.

Badatelka rovněž pohovoří o nejznámějším českém pohřebišti vampýrů v Čelákovicích, které ovšem nově vysvětluje jako pohřebiště popravenců. Přednáška se uskuteční na muzejní zahradě. V případě špatného počasí se posluchači mohou přemístit do sálu muzea. Jakmile nově zrestaurovaný hodinový stroj odbije půlnoc, zjeví se duch legendárního žateckého ponocného Boreše, který celou akci ukončí a vyprovodí návštěvníky z budovy.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravila na Muzejní noc slavnostní vernisáž umělce Andyho Warhola. Návštěvníci se mohou o tomto americkém malíři, grafikovi, filmaři a vůdčí osobností pop – artu slovenského původu dozvědět více díky přednášce Rudolfa Prekopa. Začátek je v 19 hodin. Po zbytek večera se diváci mohou těšit na promítání filmů A. Warhola.