„Rádi bychom shromáždili fotografie ať už z výroby, tak zejména z nejrůznějších mimopracovních aktivit schůzí, zábavných odpolední, aktivů, oslav, zájezdů, rekreací a podobně. Uvítali bychom rovněž propagační materiály podniků, nejrůznější letáky a samozřejmě i trojrozměrné předměty. Například odznaky, podnikové kroniky, kroniky kolektivů, případně oděvy s podnikovým logem, obalový materiál na výrobky a další,“ vypočetla ředitelka muzea Radmila Holodňáková.

Všechny zapůjčené předměty, pokud je majitelé nebudou chtít věnovat do sbírky muzea, se vrátí. „Uvítáme i zprostředkování kontaktů na pamětníky, kteří by nám byli schopni přispět svými vzpomínkami na doby, kdy tyto závody byly prosperujícími podniky v Žatci,“ dodala ředitelka muzea.