Muzeum v Lounech slaví v letošním roce 120. výročí.

K této příležitosti se v úterý 13. října sešli v zasedacím sále na lounské radnici pracovníci muzeí, muzejníci a další hosté. Muzeum zároveň vydalo jubilejní sborník, který sestavili kurátoři a další odborní pracovníci.

Od roku 1975 vede muzeum Bedřich Štauber, ovšem do muzea přišel už o dva roky dříve, a to ze Žatce. „Těší nás, když lidé přijdou na výstavu, která je zaujme, přivedou své známé, výstavy mají návštěvníky především oslovit,“ řekl B. Štauber a zároveň poděkoval všem pracovníkům muzea, kteří se svou prací podílejí na muzejní činnosti. Ovšem dodal, že návštěvní činnost muzea by neuživila.

Muzeum nabízí návštěvníků dvě stálé expozice, a to historickou a přírodovědnou. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědní představuje vývoj krajiny Poohří. Během roku probíhá v muzeu také řada krátkodobějších výstav, kterých pořádá ročně zhruba deset.

Muzeum se ovšem podílí i na dalších kulturních akcích ve městě, jako jsou koncerty a slavnosti na zámku Nový Hrad, ukázky řemesel v archeologickém skanzenu, adventy v muzeu, ale i besedy.

Dům Sokolů z Mor

Lounské muzeum bylo založeno v roce 1889. Patří k nejstarší vlně zakládání českých muzeí. Lví podíl na založení muzea měl tehdejší starosta Pavel Hilbert. Muzeum mělo prostory v tehdejší budově radnice, dnes se nachází v gotickém domě Sokolů z Mor (na snímku vpravo).

Součástí muzea je od roku 1994 Archeologický skanzen v Březně u Loun. Jedná se o jedinečný soubor rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení.

Dalším důležitým mezníkem byl rok 2002, kdy se stal součástí muzea zámek Nový Hrad v Jimlíně.

Zámek prochází rekonstrukcí

„Zámek prochází nákladnou rekonstrukcí s jediným cílem - zpřístupnit jej veřejnosti. Věřím, že do dvou až tří let by se to mohlo povést,“ prozradil B. Štauber. V současné době je zámek otevřen několikrát do roka, kdy se tam konají historické akce, které lákají návštěvníky z blízkého a širokého okolí.

V roce 2003 okresní muzeum dostalo nového zřizovatele, jímž se stal Krajský úřad Ústeckého kraje. Zároveň došlo ke změně v názvu na Oblastní muzeum v Lounech. Za uplynulých deset let muzeum připravilo 95 výstav a 23 jiných kulturní akcí. Daří se mu upoutat, roční návštěvnost muzea neklesla pod 10 tisíc návštěvníků.