V Oblastním muzeu v Lounech se chystá přednáška ke konci 2. světové války na Lounsku.

Právě v současné době si připomínáme 70. výročí od konce nejkrvavějšího konfliktu v Evropě. Jaromír Tlustý se chystá přednášet ve čtvrtek 14. května od 17 hodin.  „Téměř jediným pramenem, pro poznání dění v překotných dnech konce války na Lounsku, jsou kroniky a vzpomínky pamětníků. Jejich syrovost může mnohdy až překvapit, nebo přivést k údivu. Spolu s fotografiemi ze sbírek Oblastního muzea a Státního okresního archivu v Lounech budou tvořit základ seznámí s důležitými ději na Lounsku od počátku roku 1945 do konce války. Jednotlivé části přednášky budou věnovány dění na nebi (nálety, činnost spojeneckých i německých letadel a jejich havárie), Vlasovcům, budování německé obrany Loun, vzniku národních výborů, Rudé armádě a událostem v Pátku nad Ohří," zve Jaromír Tlustý.

Sovětská Rudá armáda se dostala na Lounsko až na samotném konci války 8. a 9. května.