Při slavnostní vernisáži, která se chystá na čtvrtek 3. prosince, pokřtí žatecké muzeum svoji novou publikaci s názvem Za žateckými architekty. Vůbec poprvé v ní ožijí dramatické osudy žateckých architektů přelomu 19. a 20. století J. Petrovského, J. Salomona, W. Fuchse, H. Kolbeho a A. Dauta. Tedy těch, kteří výrazně přispěli k podobě Žatce jako průmyslového a chmelařského centra.

Spolu s nimi budou připomenuti i někteří slavní mecenáši a podnikatelé, včetně majitele kartonážky M. Lüderdorfa.

Brožura s bohatou obrazovou přílohou z pera historičky Milady Krausové je určena odborníkům i široké veřejnosti a bude v prodeji ve všech budovách muzea. Křest se uskuteční při vernisáži výstavy o historii žateckého průmyslu v budově bývalých papíren. Začátek slavnosti je naplánován na 17. hodinu.

(mk)