Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci v souvislosti s prací na připravované publikaci o dějinách žateckého gymnázia si dovoluje oslovit bývalé absolventy gymnázia a požádat je o zapůjčení dokumentární materiálů, především fotografií, popř. jiných obrazových materiálů, které by mohly dokumentovat poválečný vývoj školy (od 40. do 90. let), včetně každodenních i svátečních chvil, oslav politických výročí, brigád atd.

Nabídnuté fotografie významným způsobem obohatí nově vydávanou publikaci, protože se zatím nepodařilo shromáždit jich uspokojivé množství.

Muzeum se rovněž obrací na veřejnost v souvislosti s připravovanou podzimní výstavou Listopad 1989 v Žatci a žádá o zapůjčení dokumentů, novin, fotografií, ale i trojrozměrných věcí, přibližujících nějakým způsobem rok 1989, ale i předchozí léta normalizace v Žatci. Jde nám o materiály přibližující různé sféry společenského, profesního a osobního života před rokem 1989, během něho a krátce po něm.

Budeme rádi za jakékoliv materiály, za jejich darování i půjčení. Můžete je nosit jak do hlavní budovy muzea (Husova 678, Žatec), tak do Křížovy vily (Zeyerova 344, Žatec), kde se jich ochotně ujme PhDr. Jiří Matyáš.

(jkr)