Zajímavý program opět po roce přináší Noc kostelů, unikátní celostátní akce, do níž se zapojí řada měst a obcí i v okrese Louny. A samozřejmě i svatostánky v samotných Lounech. Proběhne už zítra, 10. června.

Otevřou se i jinak nepřístupné prostory, návštěvníci se dozvědí mnoho pozoruhodných informací.

Noc kostelů v lounském kostele Církve čsl. husitské. Děti soutěžily ve vědomostním kvízu o drobné odměnyProgram ve městě na Ohři začne už v 17 hodin, a to zvoněním na zvon v kostele Církve československé husitské v Jakoubkově ulici. Následovat tam budou výstavy, prokládané hudebními vystoupeními, programy pro děti a také několik přednášek. Například od 19.15 hodin promluví Jan Mareš, ředitel místního okresního archivu. Tématem bude soužití židů a křesťanů v Lounech v průběhu staletí. Historik a učitel Vladimír Hons zase přiblíží Otisk literární historie v pečeti města.

Čtěte také: Na zámku ve Stekníku se chystá varhanní koncert

V šest hodin odpoledne ožije také kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků v západní části města. I tam bude připraven komponovaný program s hudbou v podání mladých houslistů. A především výstava o duchovní hudbě provozované v katolických kostelích s důrazem na místní autory a protagonisty. „K vidění by, mimo jiné, měly být například i hudební nástroje v Lounech působícího Jana Emanuela Faulhabe," upozorňují organizátoři. Tento významný hudební skladatel a nástrojař byl ředitelem kůru v Lounech. Vyráběl hudební nástroje, zvláště dechové a klavíry. Byl autorem chrámových skladeb, symfonií i sonát. Zemřel v roce 1835.

Karel Vencour, člen Severočeské filharmonie Teplice a lounský rodák, se chopil role trubače a z věže chrámu odtroubil začátek programu v kostele sv. Mikuláše.Oficiálně zahájí lounskou Noc kostelů zvony a trubač z ochozu věže chrámu sv. Mikuláše v 19 hodin. I tam budou následovat koncerty dětských souborů a duchovní hudby. Přímo o půlnoci například v podání proslulého smíšeného sboru Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové.

Chcete vidět pokladnici?

Úžasný svatostánek zpřístupní v patře věže, na kterou bude samozřejmě možné vystoupat, pokladnici kostela. Tu si běžně není možné prohlédnout. Zájemci se od 20 a 22 hodin dostanou i na kůr.

Tajemná noční vycházka se svíčkami a tematickým čtením při Noci kostelů v roce 2012

Ani letos nebude chybět oblíbený společný průvod ulicemi města se svíčkami a několika zastaveními. Spojí kostel Církve československé husitské, odkud se bude ve 23.15 hodin vycházet, právě s kostelem sv. Mikuláše, kam dorazí. Duchovní obou církví přednesou krátké slovo. Průvod zakončí společná modlitba.

A ještě jednu zajímavost připravují v kostele sv. Mikuláše – Zeď milosrdenství. „Jde o místo pro přání, prosby, starosti a trápení, která chcete svěřit Bohu. Zcela anonymně – konečně my to vědět nepotřebujeme a Bůh, jak známo, je vševědoucí – můžete svěřit tyto své tužby papíru, který u Zdi milosrdenství vhodíte do připravené schrány. Lounští farníci vykonají v neděli 12. června při příležitosti Roku milosrdenství pouť ke Svaté bráně v Liběšicích, k místu kde lze získat mimořádné milosti, a vaše prosby při slavné bohoslužbě svěří Bohu. Zároveň pak budou všechny lístky s prosbami za přítomnosti kněze vyjmuty ze zapečetěné schrány a obřadně spáleny," vysvětlují organizátoři.

Kompletní program Noci kostelů v Lounech najdete zde!