Proto byl velký zájem o komentovanou prohlídku probíhající výstavy Louny na starých pohlednicích. Bohatý byl i další doprovodný program  - promítání filmů o starých Lounech, koncert Písně Emila Filly, loutková představení, prohlídka Muzea Zkamenělý les. 

A převelký zájem byl o výstavu velkoformátových fotek již neexistující části města – Žateckého předměstí. Poprvé se na akci podíleli i místní baráčníci. 

Ladislav Bába