Abstraktní obrazy plné barev budou k vidění v Art café gallery U Šnečků v Žatci.

V sobotu 15. srpna tam proběhne slavnostní vernisáž výstavy obrazů Ireny Hošnové. Výstava má název abstraktní poezie. Výtvarnice přiletí na zahájení výstavy z Kanárských ostrovů, kde již 15 let žije.

Irena Hošnová se narodila 1975 v Plzni. Od raného dětství ji k malbě vedl její otec Evžen Štork, dále v lidové škole umění navštěvovala ateliér prof. Vávry a posléze dochází do ateliéru známého ak. mal. Vladimíra Fortýna. Později nastupuje na soukromou školu volné grafiky v Cakovicích.

Její tvorba je silně ovlivněna její další učitelkou, Němkou Evou Traumann, ak. mal. Czesanym, který působil na akademii v Praze.

Používá jazyk abstraktních forem a amorfních tvarů. Obrovskou inspirací jí jsou vize elektromagnetického vlnění, které je přítomné ve všech moderních domácnostech. Existují a přitom je lidské oko nezahlédne, jsou a vlastně nejsou. Elektromagnetické vlny ovlivňují náš mozek a to přímo, jelikož náš mozek pracuje s velmi nízkou elektřinou.

Tento svět skýtá Ireně Hošnové obrovské pole působnosti, pole nesčetných fantastických vizí. Svět techniky se rukou Ireny Hošnové taví v krásný poetický svět abstraktních amorfních tvarů pastelových barev, které nás ladí na příjemnou vlnu harmonie.