Obec Opočno na Lounsku připravuje setkání s českou přední historičkou PhDr. Evou Doležalovou, Ph.D. Uskuteční se v tamní sokolovně 19. března v 16 hodin.

Historička pohovoří na témata Barvy lucemburského věku v českých zemích, Zlatý věk versus Husitství, První Přemyslovci a kníže Oldřich na Lounsku. „Dozvíte se mnoho zajímavého o Karlu IV. v roce, kdy si připomínáme 700 let od jeho narození.

Zajímavé informace zazní z doby husitské se vztahem k městům Louny a Žatec," zve za pořadatele Milouš Červencl, který bude pořadem provázet.