Vydařená Svatojánská pouť proběhla v sobotu 24. května v Želči. Uspořádala ji obecně prospěšná společnost Džbánsko a obec Měcholupy.

Pouť začala v 11 hodin dopoledne slavnostní mší se svěcením. Otec Mons. ThDr. Josef Koukl, litoměřický biskup, přijel posvětit nový obraz sv. Jana Nepomuckého pro boční oltář kostela sv. Mikuláše v Želči.

Na tuto slavnost navázalo zábavné odpoledne pro děti i dospělé na návsi v Želči. Obsahovalo bohatý program - například vystoupení kouzelníka, lidové tance v podání ZUŠ Žatec, taneční zábavu za doprovodu skupiny Miniband z Mostu.

Součástí pouti byla také výstava fotografií s videoprojekcí o historii Želče z archivu Květoslava Kořána, umístěná v budově staré školy. Davy návštěvníků tam vyrazily a někteří poznávali svoje babičky, dědy, staré domy.

(ad)