Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci v pobočce Stará papírna připravilo fotografickou výstavu historických hřbitovů v ČR. K vidění jsou snímky českých, německých, židovských a romských hřbitovů, válečných památníků nebo hromadných hrobů.

„Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Naši předci věnovali hřbitovům velkou péči a pozornost. V Čechách měly vždy svou tradiční atmosféru a monumentalitu, kterou však postupem času v posledních desetiletích kousek po kousku ztrácejí," zvou pořadatelé.

Výstavu, která potrvá do 3. března, připravil spolek Omnium ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.