Hrály hry a hledaly velikonočního zajíčka. Dětem i rodičům přálo počasí a na peruckém fotbalovém hřišti se sešli v hojném počtu. Do her se zapojilo téměř šedesát dětí různého věku. Pořadatelé pro ně připravili trasu, na které musely děti plnit různé úkoly. Kromě zachraňování kohoutka hádaly lesní zvířátka, zpívaly a říkaly básničky. Na konci trasy, v parku u zámku, na ně čekalo překvapení. Kdo zvládl celou trasu, mohl si najít čokoládového zajíce.