Obce se v pořádání setkání střídají, letos se koná v Libočanech. A to v sobotu 9. února od 20 hodin v tamním kulturním domě.

Jde o 16. ročník plesu. K tanci a poslechu bude hrát skupina Josefa Aloise Náhlovského s názvem Kozí bobky.