Vzácný originál listiny z roku 1575, potvrzující městská práva pro Podbořany, mohou vidět návštěvníci nové výstavy v tamním muzeu. Zahájena byla 11. listopadu, na den přesně po 440 letech, kdy byla česky psaná listina podepsána.

V podbořanském muzeu jsou na zajímavé výstavě k vidění i další exponáty z historie regionu. Vystaveny jsou archeologické nálezy z Podbořan a okolí, např. hrací žeton, různé šperky, nádobí.