Příznivci trampingu, country a bluegrassové hudby mají dobrý důvod k radosti. Již tento víkend, 4. až 6. září, se totiž z Žerotíně na Lounsku uskuteční potlach. Sraz trampů z Čech i Slovenska hostí tamní Osada Modrá zátoka.

„Letos očekáváme kolem tisícovky lidí ze Slovenska, kteří zatím dali vědět, a další samozřejmě z Čech, Loun, dalekého i blízkého okolí. Vůbec nemám tušení, kolik se nás tu nakonec sejde,“ řekl Zdeněk Raška, šerif Osady Modrá zátoka. Jak ale jedním dechem dodává, všichni se určitě vejdou. Míst na stany bude dost, navíc možnost pronajmout si chatku v blízkém dětském táboře. Podium vyroste přímo na poli nad žerotínským rybníkem.

Československý potlach pořádá celkem deset osad. „Jde už o šestnáctý ročník. Jeden rok je to u nás, další pak zase u kamarádů na Slovensku. My už tedy máme tu čest hostit přátele poosmé,“ vysvětlil šerif Raška. „Za toto spříznění s trampy ze Slovenska patří velký dík sousední osadě Bílý Racek z Panenského Týnce,“ zdůraznil.

K vidění budou tradiční trampské disciplíny, jako hod nožem, hod sekerou, ale také něco mírnějšího pro omladinu.

V sobotu zaplane oheň

Hlavní část programu připadá na sobotu, kdy kolem osmé hodiny večer zaplane tradiční oheň a zahraje řada kapel a seskupení. „Jednou ze zajímavostí je, že na žerotínském potlachu si dali dostaveníčko bratři Navrátilové, synové od skupiny Tenessee, kteří jsou jeden v USA a druhý v Anglii,“ vypráví Z. Raška.

Pro návštěvníky bude samozřejmě připravena řada stánku s občerstvením, pivem a něčím dobrým na zub.

Potlač (anglicky potlatch, v jazyce severoamerických indiánů Chinoků „rozdávání, dar“) je typ společenské slavnosti, spojené s rozdáváním nebo ničením darů na západním pobřeží Severní Ameriky. Studium různých druhů potlače hrálo velkou roli v etnologii a antropologii.

Slovem potlach začali čeští trampové nazývat v první polovině 20. století své srazy v osadách na Sázavě, na Berounce a jinde. V češtině se pak název obvykle vykládal jako odvozenina slovesa „tlachat“. Název potlach se používá pro tramspké srazy dodnes.

(zdroj: www.wikipedia.cz)