Druhý ročník poutě uspořádalo sdružení v sobotu. „Impulsem k procesí bylo obnovení ukradeného kříže za obcí Kozly,“ vysvětlil Jan Kvapil, předseda spolku Středohoří sobě.

Poutníci připravili novinku. „Letos poprvé neseme sv. Marka s sebou – v podobě perníku,“ dodal. Cestou procesí poutníků zhlédlo lidovou hru o neplodnosti svaté Anny a svatého Jáchyma. Za zpěvu barokních písní účastníci skončili na statku v Chrámcích, kde pro ně hospodáři připravili pohoštění.