Galerie Benedikta Rejta v Lounech zve všechny milovníky „nebeské harmonie“ na přednášku Mirko Bauma s názvem Konstrukce – proporce – kompozice, která se bude konat v pátek 7. listopadu v 17.00 hodin.

Návštěvníci si tak, před přednáškou, budou moci jednak prohlédnout výstavu, která představuje výtvarné umění období normalizace a byla připravena ze stálých sbírek galerie k výročnímu datu končícímu osmičkou, jednak nahlédnout do publikace profesora Bauma nazvané Ulice na konci světa vynikající po stránce obsahové i výtvarné. Publikace je věnovaná kompozičním a konstrukčním principům architektury a všech druhů umění – dokonalým proporcím a matematicky konstruovaným kompozicím.

Jak známo sbírky Galerie Benedikta Rekta jsou zaměřeny především na díla konstruktivistická, kde kompozice je založena na matematicky vyjádřené konstrukci. „Věříme, že přednáška, jež byla připravena speciálně pro návštěvníky galerie (navazuje na druhou kapitolu zmíněné knihy), pomůže přiblížit principy konstruktivizmu nejenom milovníkům Keplerova díla Harmonice Mundi z doby, kdy především hudební kompozice spočívala podstatnou měrou v konstrukci. Na příkladech z výtvarného umění, ale i na příkladech hudebních děl budou mít návštěvníci příležitost sledovat harmonii tvarů a souzvuk tónů. V průběhu přednášky zazní hudební ukázky v podání přední cembalistky Sylvie Georgievy a to: Ricercar No. 1 z Hudební obětiny, Fuga I a II z prvního dílu D . T . K a Fuga I z Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha,“ zve ředitelka galerie Alica Štefančíková.

„Čísla, jejichž prostřednictvím harmonie tónů uchvacuje náš sluch, jsou stejná jako ta, která potěší náš zrak a náš rozum, budeme proto všechna naše pravidla pro harmonické vztahy přejímat od hudebníků, kteří jsou s nimi velice dobře obeznámeni, a z oněch zvláštních věcí, v nichž se příroda sama ukazuje jako skvělá a dokonalá,“ píše v roce 1452 Leon Battista Alberti. Připravte se tedy na to, že v průběhu dvou hodin bude uchvácen Váš sluch, potěšen Váš zrak i rozum.

(as)