Pomyslné jízdenky na vlak (místo diplomu!) z Louny, Poeticky! 2011 na Wolkrův Prostějov znají své majitele. Přímo na národní festival poveze Daniel Razím text Jiřího Suchého „S bombou na klíně“ a Anna Bahnerová text Ondřeje Buddea „Interval“.

Městská knihovna Louny pořádala o víkendu krajskou postupovou přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov.

Lektorský sbor mohl poslat do Prostějova 6 recitátorů bez ohledu na kategorie a doporučit neomezený počet souborů. Postup však získali pouze dva, lektorský sbor požadoval výkony na nejvyšší úrovni. Recitátor Daniel Razím (3. kategorie) přesvědčil lektorský sbor dokonalou výpovědní schopností a neokázalou interpretací. Anna Bahnerová (1. kategorie) vsadila na prostředky fyzického básnictví a rovněž osobitou interpretaci. Oba recitátoři texty vybírali i připravovali bez pedagogického vedení.

Jízdenku s přestupní stanicí v programové radě získal soubor Třetí věk Louny a jejich autorská hra „ A modrý z nebe byste nechtěli ?“. Jejich postup je doporučující a o tom, zda se představí na národním festivalu rozhodne rada.

V pátek po prezenci vedla Renata Vordová v odpoledních hodinách odborný seminář Poeticky společně, jehož cílem bylo vzájemné seznámení účastníků a představení textů. Večer účastníci navštívili další z doprovodných programů, v penzionu Na Hradbách hrála jazzová skupina bratří Stehlíků Jazz Case.

Samotná přehlídka rozdělila recitátory a interprety textu do tří kategorií. V nejmladší kategorii pro 15 – 17 leté bylo pět recitátorů, v prostřední se představilo sedm, v nejstarší nad 20 let věku posledních pět účastníků.

Dle propozic zastřešující instituce Nipos-Artama měli všichni připravené dva texty. Po jejich přednesu následoval rozborový seminář s lektorským sborem ve složení Lucie Veličková – učitelka dramatické výchovy z Ostrova nad Ohří, Akram Staněk – režisér a herec z Prahy a Vilém Dubnička – režisér a herec z Plzně.

Sobota byla zakončena prvním venkovním koncertem na dvoře knihovny mladé lounské skupiny Kübl. Na nedělní dopoledne se festival přesunul do Vrchlického divadla, kde prezentovaly čtyři dramatické soubory svá představení. V pořadí již druhý rozborový seminář a závěrečné vyhlášení výsledků se konal opět v kongresovém sále knihovny.

Městská knihovna Louny pořádala přehlídku poprvé. Snažila se o přátelské setkání lidí, kteří mají rádi divadlo a poezii, kteří se vzájemně inspirují a obohatí svými vystoupeními. Nekonala se tudíž žádná soutěž, žádný boj, a to je dobře.

Dagmar Bahnerová
(autorka je ředitelkou lounské městské knihovny)