Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje besedu s názvem Cesta po Islandu s profesorem Michalem Hejcmanem z Katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze. Profesor se dlouhodobě zajímá o problémy životního prostředí na světových archeologických lokalitách.

Jedna z jeho cest vedla na Island, kde se věnoval netušeným potravním zvyklostem tamějších Vikingů.

Beseda se uskuteční v Křížově vile ve čtvrtek 5. dubna od 17 hodin.

(jk)