Rok s rokem se sešel, jaro klepe na dveře, a tak pomalu ale jistě finišují závěrečné přípravy letos již XII. Svátku dobré nálady s podtitulem K Brewery PIVNÍ MÁJ Kryry 2011.

Hlavní pořadatel – „Sdružení RestArt“, ve spolupráci s kulturní komisí města Kryry, uzavřel v minulých dnech programovou náplň tradičně netradičních (nejenom) prvomájových oslav. Více než o oslavu 1. května – Svátku práce, jde však především o oslavu svátků jara, lásky, svobody, hudby, recese, zábavy a všeobecné pohody.

Zdá se, že letošní slavnosti budou opravdu zvláště dobře vypečené! A tak vy, návštěvníci, se máte opravdu na co těšit. Čekají vás tři dny skvělé zábavy, čtyři samostatné scény a přes 20 vystupujících hudebních souborů a interpretů od dechovky po heavy metal.

Jak se již stalo dobrou tradicí, i v letošním roce, přesně v pravé poledne, projde městem recesistický prvomájový průvod. A tak apelujeme na všechny lidi dobré vůle, na všechny ty, kteří nás chtějí podpořit a přitom se i dobře pobavit: zmobilizujte své síly, spoluobčany, přátele, kamarády i kolegy a připravte se na letošní průvod. Vyvěste fangle, ozdobte vozy, vybavte se transparenty, mávátky a naleštěte veterány. Vylaďte své tuningy, motocykly, velocipédy, koloběžky i tříkolky a zapojte se spolu s námi do příprav. Stejně tak vyzýváme všechny členy military klubů, majitele vojenských historických vozidel a staré techniky: přihlaste se do našeho Military Campu a zúčastněte se setkání u příležitosti konání „Svátku dobré nálady“. Taktéž vybízíme prodejce a stánkaře, zejména ty, kteří prodávají netradiční sortiment, propagují lidovou tvořivost a staročeská řemesla: přihlaste se do jarmarečního prodeje. Upozorňujeme, že v letošním roce je rezervace a pronájem prodejních míst nezbytně nutný.

Veškeré pokyny, program a další informace naleznou všichni zájemci o účast i běžní návštěvníci slavností již nyní na www.pivnimaj.cz. Případně je možné se s Vaším dotazem, podnětem či přáním obrátit na e-mailovou adresu pořadatelů info@pivnimaj.cz.
K programové náplni „Svátku dobré nálady“ se ještě vrátíme. I letos připravují pořadatelé ve spolupráci s redakcí soutěž o volné vstupenky a o novinové roční předplatné.

Ivan Kruml