Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici na Lounsku pořádá v neděli 7. června další benefiční koncert, na kterém tentokrát vystoupí dvojice Pavel Černý (varhany) a Olga Černá (mezzosoprán).

Začátek je v 17 hodin.

Oba dva umělci vystupovali v zahraničí. Pavel Černý absolvoval pražskou konzervatoř a AMU. Vyhrál řadu tuzemských a mezinárodních soutěží. Koncertuje v Evropě, Africe, Brazílii, na Kubě, v Japonsku a v USA. Vyučuje varhanní hru na pražské AMU a JAMU v Brně.

Olga Černá je absolventka konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Do svého repertoáru zahrnuje operní, oratorní díla i komorní a orchestrální tvorbu písňovou. Získala řadu ocenění a působila několik let v zahraničí. Vstup je dobrovolný, výtěžek bude použit na opravu kostela sv. Bartoloměje.