Výstava upozornila na zatím málo prozkoumanou kapitolu lounského kulturního života, období válečných let. Ukázala, že zde existovala skupina umělců a intelektuálů, jež ani dusivá atmosféra doby neodradila od tvorby širokého žánrového záběru.

Pastely, nábytek a přístroje

Výstava byla pozoruhodná nejen svým obsahem, ale i způsobem instalace, kdy v přízemních prostorách je „rekonstruován“ atelier posledního „surrealisty srdcem“ Kamila Linharta. „Vedle autorových pastelů na stěnách vytvořili kurátoři fantastické objekty ze shluku nábytku, lampiček, přístroje na zvětšování fotografií a dalších předmětů z Linhartovy pozůstalosti,“ jak píše Magda Němcová v 19. čísle výtvarného časopisu Ateliér.

Rovněž řada návštěvníků oceňuje nápaditou instalaci, která není obvyklým banálním rozvěšením obrazů a rozmístěním soch a objektů, ale vlastně samostatným uměleckým dílem, které umocňuje význam a sdělení vystaveného. Zde bych chtěl vyzdvihnout, že tento tvořivý přístup se týká i výstav předchozích, kdy vždy tvořila harmonický celek instalace, katalog, plakáty a pozvánka. Toto vše tvoří ucelený styl Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Galerie připravila doprovodné akce

Velmi důležitou součástí činnosti jsou doprovodné kulturní aktivity výstavní činnosti. Derniéra této výstavy byla doprovozena stylově koncertem z děl židovských „terezínských“ skladatelů Jaromíra Weinbergra, Erwina Schulhoffa a Jamese Simona a na ní navazující Ireny Kosíkové v provedení Tomáše Víška (klavír) a Františka Brikciuse (violoncello), kteří doplnili koncert poutavým průvodním slovem.

Atmosféra válečných let obsažená v objektech získala tak další rozměr. Je dobré, že Galerie Benedikta Rejta vždy dbá na vyšší úroveň doprovodných akcí, ale i na jejich různorodost. Výstava byla zahájena rekonstrukcí recitačně dramatického večera u Linhartů ve válečných letech včetně světelných efektů.

V předchozím období zde v rámci výstav proběhly přednášky z astronomie, biologie i optiky, rockový koncert, přednáška o životě a díle Andyho Warhola a o vzniku jeho muzea v Medzilaborcích, doprovázená krátkodobou výstavou grafik Michala Cihláře, k tomu se vztahujících. Předchozí Transformaci krajiny zas doprovodil koncert bluesové harmoniky a dobra, Demartiniho výstavu Mozartova Figarova svatba v živém provedení studentů bratislavské konzervatoře. Ivo Pelant, dramaturg a scénárista ČT, se nedávno v rozhovoru zmínil, že „v televizi mohou vedle supermarketů existovat i butiky“. Doufejme jen, že v galerii bude stále spíše ten butik a nepodlehne tlaku všelijakých peoplemetrů.

Vdova po K. Linhartovi navštíví galerii

Pro zájem veřejnosti se prodlužuje výstava Surrealismus v Lounech do 21. října 2007, před ukončením výstavy proběhne ve čtvrtek 18. října rozhovor s paní Linhartovou, vdovou po Kamilu Linhartovi, lounském rodáku a umělci, který za doby protektorátu za druhé světové války se scházel s lounskými surrealisty a jemuž je věnována podstatná část výstavy Surrealismus v Lounech.