V žateckém kulturním domě Moskva začaly podzimní taneční kurzy.